Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku
Powrót
Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku / 2020-03-11

Informacja skierowana przez Pana Piotra Kowalczuka, Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych.