Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku
Ubezpieczenie

Jak należy zgłosić szkodę z NNW przedszkolnego ?

Po zakończeniu leczenia należy wypełnić dokument “zgłoszenie roszczenia” (w załączeniu), dołączyć kopie posiadanych dokumentów medycznych, które w komplecie należy wysłać listem poleconym do Compensy:

Compensa TU SA VIG

AL. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

z dopiskiem “Roszczenie EDU”

 

Jako numer dokumentu ubezpieczeniowego proszę podać 

- typ polisy 184

- nr polisy 1031032 dla składki 45,00 pln

- okres odpowiedzialności od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

- ubezpieczający: Jolanta Sekulska 

 

Przy ponoszeniu kosztów zakupu leków, pomocy ortopedycznych, płatnych wizyt itp. należy prosić o rachunki/ faktury wystawione imiennie na ubezpieczone dziecko, które w oryginale dołącza się do dokumentów.

Zgłoszenia można też dokonać poprzez internet za strony ubezpieczyciela www. compensa.pl (wcześniej należy przygotować skany dokumentów medycznych): https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

zaznaczamy “szkoda na osobie”

- następnie “ Szkoda NNW z polisy majątkowej”

- typ polisy 184

- nr polisy 1031032 dla składki 45,00 pln

- ubezpieczający: Jolanta Sekulska 

 

W razie wypadku – bardzo proszę o kontakt, celem podania pełnych danych ubezpieczającego do zgłoszenia roszczenia oraz uzyskania pomocy w  wypełnieniu formularza.

 

Arkadiusz Kamiński 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe 

tel. (+48) 694-49-49-53 
fax. (58) 741-88-62 

e-mail: akaminski@ubezpieczenia-gda.pl